Help

Jay Trussell  |  Director of Information Technology

828-884-8340  |  trussellj@brevard.edu

 

Jason Husk  |  Desktop Support Analyst

828-884-8301  |  huskjj@brevard.edu

 

Ashley Wren   | Administrative Software Analyst

828-884-8209 | wrenan@brevard.edu

 

Brian Whiteside | Network Manager

828-884-8236  | whitesbt@brevard.edu

 

Jamie Warren |  Technology Integration Specialist

828-884-8337  | warrenjc@brevard.edu